avere

citelec

epe

Elektrik akülü, hibrid ve yakıt hücreli elektrikli araçların geliştirilmesinin desteklenmesi için dilekçe

AVERE, CITELEC ve EPE elektrik akülü, hibrid ve yakıt hücreli elektrikli araçların geliştirilmesinin desteklendiği bu dilekçenin imzaları ile Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Bakanlar Konseyine sunulacak olan aşağıdaki teklif için geniş destek elde etmeyi amaçlamaktadır.

Sınırlı petrol kaynakları ve onların siyasal ve ekonomik etkileri, ithal edilen petrole bağımlılığın azaltılması gerekliliğine ve buna bağlı olarak alternatif enerji kaynaklarının gelişmesine neden olmaktadır. Bu ekonomik ve siyasal görünüşlerin yanında, ulaşım sistemlerimizi değiştirmek için önemli çevresel sebepler de bulunmaktadır: Global ısınma, ozon, asit yağmurları, vb.

Enerji kaynakları ve iklim değişiklikleri ile ilgili günümüzdeki konular bağlamında, yetkin Avrupa kurumlarının, Avrupa'nın enerji bağımlılığının ve insanların çevreye olan etkilerinin azaltılması hedefi ile teknoloji geliştirmeleri gerekmektedir.

Elektrikli araçlar (elektrik akülü, hibrid ve yakıt hücreli) kesinlikle bu teknolojilerin arasında yer almaktadır.

Bu nedenle, AVERE, CITELEC ve EPE, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Bakanlar Konseyi'nden elektrik-akülü ve hibrid elektrikli araçların geliştirilmesi ve ugulanması için geniş çaplı bir program hazırlanmasını talep etmektedir. Böylece enerjinin ekonomik kullanılması ve emisyon azaltılmasının öneminin altı çizilmiş olacak ve bu teknolojinin pazar erişimini sınırlayan engeller kaldırılmış olacaktır.

Üstelik, AVERE, CITELEC ve EPE, Avrupa Birliği'nin ticari ve teknolojik rakiplerinden Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in de bu konuda benzer programları geniş çaplı yürütmekte olduklarından bu alanda acil harekete geçilmesinin gerekliliğini belirtmektedir.

Elektrik akülü araçlar içten yanmalı motorlu araçlara oranla yüzde 50’lere varan enerji tasarrufu ve emisyon indirimi sağlayan halihazır bir çözümdür.
Lityum veya NaNiCl pilleriyle beraber, 150-250 km arası menzile sahip olup yüzde 20 ile 35 arası bir Pazar payına erişmektedir. Bu, ikinci aile arabaları ve hafif arazi araçları da dahil bir çok kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Şu anki pazar koşullarının altında geleneksel araçlara oranla daha yüksek bir fiyata satılabilmektedirler ancak düşük tüketim bu fiyat farkını aracın ürün yaşam eğrisinin daha yarısı dolmadan kapanmasını ve ürün yaşamının tamamında finansal kara geçilmesini sağlamaktadır.

Hibrid elektrikli araçlar içten yanmalı motorlu araçlara oranla yüzde 20-30’lara varan enerji tasarrufu ve emisyon indirimi sağlayan halihazır bir çözümdür. Hatta bu tasarruf, akülerin, elektrik mazgallarında şarjlanması ile daha da arttırılabilmekte ve önemli emisyon azaltılması elde edilebilmektedir.
NiMH veya lityum pilleri ve/veya super kapasitörleri ile beraber kullanılmaktadır ve tam elektrik biçimi hariç herhangi bir menzil sınırlaması yoktur. İçten yanmalı motorlu araçlar ile aynı pazara hitap etmektedir ve bu nedenle elektrik akülü araçlar ile tüm pazarı kapsayan bir tamamlayıcılık göstermektedirler.
Şu anki pazar koşullarının altında geleneksel araçlara oranla daha yüksek bir fiyata satılabilmektedirler ancak düşük tüketim bu fiyat farkının aracın ürün yaşam eğrisinin daha yarısı dolmadan kapanmasını ve ürün yaşamının tamamında finansal kara geçilmesini sağlamaktadır.

Yakıt hücreli elektrik araçlar, bir sonraki 15-20 yıl için ticari olarak mümkün gözükmeyen uzun vadeli bir çözümüdür. Elektrik araç gelişmesinin devamlılığını izlemektedir, akünün tamamının veya bir kısmının super kapasitörlü veya süper kapasitörsüz yakıt hücreleri ile değiştirilmektedir. Bu teknoloji, hidrojenin enerji taşıyıcısı olarak kullanılması nedeni ile ilgi çekmektedir. Yine de, enerji ve çevresel performansları elektrik akülü araçlara oranla daha alt seviyede olacak ve büyük ihtimalle hibrid elektrikli araçlarınkiler ile kıyaslanabilecektir.
Yakıt hücresi, akü ve super kapasitörün birleşimi elektrik akülü ve hybrid araçların arasında bir menzil sunmaktadır; yakıt hücreli araçlar, böylece diğer araçları tamamlamaktadır.
Şu anki pazar koşullarının altında elektrik akülü ve hibrid araçlara benzer bir fiyata satılabilirler Fark ise daha çok elektrik enerjisinin (elektrik akülü ve hybrid araçlar) direkt kullanımı ile hidrojene dönüşen elektrik ve diğer enerji türlerinin dolaylı kullanımı ile rekabet edeceği bir pazardaki hidrojen fiyatına bağlı olacaktır.

Elektrik akülü, hibrid elektrikli ve yakıt hücreli elektrikli araçlarının, geleneksel araçlara oranla daha geniş temiz enerji kaynaklarına erişimi bulunmaktadır. Bu daha önce hiç başarılmamış olan enerji bağımlılığının düşürülmesi ve çevresel etkilerin sıfıra indirilmesini sağlamaktadır.

Bu dilekçe

’nin ortak girişimidir.